O Nas
Maskota društva
Maskota društva

Začetki društva Totifoto segajo v čase aktivnosti v foto sekciji pri DPD Svoboda iz Slovenske Bistrice. Skupinica fotografov, ki si je izmenjevala ideje, izkušnje, vprašanja in odgovore, je želela postati bolj videna in slišana. Najprimernejši medij z velikim dosegom v napšem času je bil, in je še, internet, kjer pa je potrebno doseči prepoznavnost ne samo s vsebinami ampak tudi z imenom, oznakami in seveda maskoto. Začetek je bila sekcija Totifoto, z znakom, ki se je ohranih tudi v društvu. Samo ime nakazuje na našo pripadnost pokrajini in mestu, ki je širše znano po besedi “TOTI”, okrajšavi za fotografijo “FOTO”, kjer je zadnja črka spremenjena v objektiv stiliziranega fotoaparata.

Kmalu zatem je bila postavljena tudi spletna stran sekcije, kjer smo napovedovali dogodke, naredili zbirko uporabnih povezav, napisali kakšen nasvet in objavili dogodke ter občasno tudi kakšno malo razstavo fotografij. Družila so nas, in nas še, tudi vsakoletna srečanja fotografov in likovnikov.

Kmalu smo ugotovili, da statična spletna stran ni najboljša izbira glede na dinamiko dogajanja. Ideja o spremembi strani v bolj dinamični izdelek je počasi postala nuja. Tako je nastal prvi spletni portal TOTIFOTO že marca leta 2005. Doživljal je nenehne popravke in nadgradnje, ostal je v uporabi do leta 2017, ko je nastal portal, ki ga vidite danes.

Po letu in pol delovanja portala smo se odločili za ustanovitev Fotografskega društva TOTIFOTO, saj društvo omogoča boljšo organizacijo sodelovanja z drugimi sorodnimi društvi in organizacijami, sodelovanje na domačih in mednarodnih dogodkih z možnostjo pridobitve fotografske akreditacije za člane.

V letu 2016 je društvo praznovalo svojo 10. obletnico obstoja. V tem času se je z delom, razstavami članov in društva, prirejanjem fotografskih dogodkov, izletov in izobraževanj izkzalo do te mere, da je ime Totifoto znano in priznano ne samo v našem mestu, ampak po vsej Sloveniji in tudi v tujini.

Članstvo

Članstvo v društvu ne prinaša samo obveznosti, ampak tudi druženje z istomislečimi, pa tudi:

  • Sodelovanje pri skupinskih razstavah
  • Sodelovanje na fotografskih dogodkih
  • Ugodnosti pri sodelovanju na delavnicah in šolanjih
  • Mesečna srečanja s fotografsko tematiko
  • Fotografski izleti
  • PRESS izkaznica (slika spodaj)

Za članstvo v društvu je potrebna le vaša odločitev, ker pa ne gre brez administracije pa potrebujemo tudi vašo pristopno izjavo, ki jo izpolnite, natisnete in podpisano pošljete po pošti na naslov društva.
Ker društva ne živijo samo od ljubezni članov do dela in druženja, je potrebna letna članarina, ki jo nakažete na TRR društva (glej podatke društva).

Članarina za leto 2024 znaša 20€, po 30. 9. 2024 pa 10€

Članska izkaznica:

Sprednja stran izkaznice Zadnja stran izkaznice

Tako izgleda izpolnjen plačilni nalog (Bankanet):

Organi društva
Predsednik:
Miran Mežnar

Podpredsednik:
Aleš Žiberna

Član upravnega odbora:
Zdenko Frangež
Tajnik:
Iztok Kobal

Gospodar:
Edvard Weiss

Nadzorni odbor:
Rado Kobalej
Oliver Kolenič
Igor Mlakar
Podatki o društvu