Uporaba PopUP bliskavice na kameri

Uporaba PopUP bliskavice na kameri  

  wedi, 10. maj 2017. 15:21

Pop-Up bliskavica

Nikon kamera

Splošno

V kameri sta dva merilna sistema in uporabljata isti RGB senzor. Prvi merni sistem je sistem za sliko, drugi pa upravlja s flešem.

Merni sistem slike mernemu sistemu fleša posreduje podatke o trenutnih nastavitvah kamere. Tako merilni sistem slike fleš sistemu pošlje podatke o ISO vrednosti, čas ekspozicije, velikost zaslonke, nivo svetlobe in kontrasta, oddaljenost subjekta, Dx ali FF format in podatek o Zoom-u objektiva. Fleš ne daje nobenih povratnih informacij o svojih nastavitvah mernemu sisitemu za bliskavico.

Izbira osvetlitve

Fleš lahko deluje v sistemu TTL ali TTL-BL. Izbiro načina v katerem bo fleš deloval določimo z izbiro načina merjenja svetlobe. Izbira sredinsko utežene in matriks meritve svetlobe kadra pogojuje delovanje fleša v TTL-BL načinu, spot merjenje pa preklopi delovanje fleša v TTL način.

TTL in TTL-BL

TTL način osvetlitve s flešem osvetli subjekt in ozadje na standardno vrednost osvetlitve, ki je tovarniško nastavljena v kameri in ne potrebuje podatka o oddaljenosti subjekta.

TTL-BL uravnoteži osvetlitev subjekta fotografije na standardno vrednost osvetlitve in pri tem upošteva osvetlenost ozadja.

Nastanek posnetka z bliskavico

Ob polovičnem pritisku na sprožilec se slika izostri, merilni sistem slike pa izmeri  osvetlitev in kontrast od roba do roba. Ko vklopimo fleš to dejanje zazna merni sistem slike in s skrajšanjem časa osvetlitve sliko delno potemni. Ob dokončnem pritisku na sprožilec merni sistem bliskavice sproži predhodne bliske in izmeri količino odbite svetlobe od subjekta fotografije. Odbita svetloba predelov slike na obrobju kadra ima manjši vpliv na povpreček osvetlitve kot sredina kadra. Izbrana točka ostrenja ne vpliva na meritev odbite svetlobe. Predhodne bliske fleša merilni sistem slike uporabi za korekcijo belega nivoja WB (As shot). Merni sistem bliskavice določi količino dodane svetlobe ob izbranih parametrih fotografije (način TTL ali TTL-BL, ISO, zaslonka, svetlost, kontrast in oddaljenost subjekta), in bliskavica odda svoj končni blisk.

Fv-Lock uporaba

Fv-Lock je možnost uporabe bliskavice v izbranem načinu TTL ali TTL-B z uporabo vzorca osvetlitve z bliskavico. V času uporabe vzorca FV-Lock lahko menjamo vrednosti ISO, zaslonka, čas osvetlitve in načine fotografiranja P,S,A in M. Če zamenjamo način merjenja osvetlitve kadra med Matrix, CW ali Spot se izbrana vrednost za Fv-Lock pobriše. Zapisana vrednost Fv-Lock se samodejno izbriše ob ponovnem pritisku na Fn gumb ob objektivu. Prav tako se pobriše po preteku aktivnega časa merjenja osvetlitve mernega sistema slike (nastavitev trajanja možna v meniju) in ob izklopu kamere oziroma bliskavice.

Fv-Lock izberemo tako, da kamero usmerimo na željen kader in pritisnemo na za to funkcijo izbrani gumb ob objektivu. Funkcija je uporabna kadar fotografiramo v prostoru in želimo večjemu številu slik dati enak WB. Da zanemarimo vpliv ambientalne svetlobe to funkcijo uporabljamo na višjih sinhronizacijskih časih. Ob uporabi fleša na kameri z uporabo te funkcije in izkoriščanjem odboja svetlobe fleša od sten izločimo pojav senc ob subjektu fotografije. Pri tem lahko glavo fleša tudi do neke mere premikamo, vrednost dodane svetlobe iz fleša pa se samodejno prilagaja.

Uporaba fleša v P,S,A in M načinih

Za uporabo vgrajenega fleša v smislu nežnega dodatka svetlobe so naj primernejši načini fotografiranja z bliskavico v samo izravnalnih programih P,S, in A. Od omenjenih načinov je A način lahko tudi nevaren za preosvetlitev fotografije v pogojih ko je ambient dokaj dobro osvetljen, saj nam samodejno skrajšanje časa osvetlitve lahko preseže sinhronizacijski čas bliskavice, nam pa ostane prežgana fotografija.
 

Uporaba P programa je zelo ugodna kadar imamo mirujoč kader ali kader z manj gibanja.

Program S uporabimo pri fotografiranju gibajočih se subjektov da zamrznemo gibanje z nastavitvijo proženja fleša na zadnji zavesici.

Program A uporabimo v izrazne namene s poudarkom. Omogoča nam izbiro globine ostrine in vpliva svetlobe okolja. Prav tako je A program poleg M programa tisti ki nam omogoča uspešno delo z bilskavico ob uporabi NON CPU leč.

Program M omogoča kontrolo vseh parametrov fotografije, je pa pri pogostem in hitrem menjavanju scen čas za nastavitve pogosto prekratek. Takrat v načinu M uskljajujem le čas in zaslonko, je pa zelo uporabno fotografiranje z AUTO FP.

Kdaj uporabim TTL oziroma TTL-BL način uporabe bliskavice

Subjekti fotografije v prostoru so praviloma bolj osvetljeni od ozadja, zato v takšnih primerih vedno uporabimo TTL način osvetljevanja z bliskavico kar je pogojeno z izbiro Spot merjenja svetlobe. Če je subjekt fotografiran v proti svetlobi je izbira osvetlitve za bliskavico v Matrix merjenju svetlobe, torej TTL-BL. Za poudarek osvetlitve na manjšem subjektu, ki pa mora bit v sredini kadra, pa izberem TTL-BL s sredinsko uteženim merjenjem osvetlitve (velikost področja izberemo v meniju). Če je po pregledu posnetka potrebno narediti kakšno korekcijo, in je možno posnetek ponoviti, popravek izvedem z odvzemom ali dodajanjem moči bliskavice.


 Nazadnje uredil:  admin   24. junij 2017. 20:32, urejeno 1-krat

Re: Uporaba PopUP bliskavice na kameri  

  anjica, 7. maj 2024. 17:38

Super nasveti, za vse, ki so začeli s fotografijo in ne vedo kako pravilno uporabjlati popup bliskavico. mislim, da je enostavno razloženo