Vabilo

Na podlagi 22. člena statuta fotografskega društva Totifoto, sklicujemo redno letno sejo občnega zbora, ki bo v četrtek, 28. marca 2024 z pričetkom ob 19.00 uri v dvorani doma krajanov v Bresternici.


Dnevni red zbora članov:
- dobrodošlica in pozdrav
- potrditev dnevnega reda
- izvolitev delovnega predsedstva
- izvolitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika
- ugotovitev sklepčnosti
- finančno poročilo za leto 2023
- poročilo nadzornega odbora za leto 2023
- poročilo dela leta 2023
- plan dela za leto 2024
- članarina za leto 2024
- razno


Za malico bo poskrbljeno. Prijavite se tukaj

Vljudno vabljeni!

Ekipa TOTIFOTO