Spoštovane članice in člani društva Totifoto


Vabljeni, da se nam pridružite na rednem zboru članov Fotografskega društva TOTIFOTO. Le-ta se sklicuje v skladu s 17. členom statuta društva in bo v prostorih doma krajanov v Bresternici,

v četrtek 23. februarja 2023 s pričetkom ob 18. uri.


Dnevni red zbora članov:
- dobrodošlica in pozdrav
- potrditev dnevnega reda
- izvolitev delovnega predsedstva
- izvolitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika
- ugotovitev sklepčnosti
- finančno poročilo za leto 2022
- poročilo nadzornega odbora za leto 2022
- poročilo dela leta 2022
- plan dela za leto 2023
- članarina za leto 2023
- razno


Za malico bo poskrbljeno. Prijavite se tukaj

Vljudno vabljeni!