Spoštovane članice in člani,


Kot vsako leto nas čaka "uradni" društveni dogodek - redni zbor članov Fotografskega društva TOTIFOTO. Le-ta se sklicuje v skladu s 17. členom statuta društva in bo v prostorih doma krajanov v Bresternici, v četrtek 13.2.2020 s pričetkom ob 20. uri.


Dnevni red zbora članov:
- dobrodošlica in pozdrav
- potrditev dnevnega reda
- izvolitev delovnega predsedstva
- izvolitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika
- ugotovitev sklepčnosti
- finančno poročilo za leto 2019
- poročilo nadzornega odbora za leto 2019
- poročilo dela leta 2019
- plan dela za leto 2020
- članarina za leto 2020
- razno

Prijavite se tukaj

Vljudno vabljeni!