Spoštovane članice in člani,


kot vsako leto nas čaka "uradni" društveni dogodek - redni zbor članov Fotografskega društva TOTIFOTO. Le-ta se sklicuje v skladu s 17. členom statuta društva in bo v prostorih doma krajanov v Bresternici, v četrtek 7.2.2019 z začetkom ob 18.30 uri.


Dnevni red zbora članov:
- dobrodošlica in pozdrav
- potrditev dnevnega reda
- izvolitev delovnega predsedstva
- izvolitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika
- ugotovitev sklepčnosti
- finančno poročilo 2018
- poročilo nadzornega odbora za leto 2018
- poročilo dela 2018
- plan dela za 2019
- članarina 2019
- razno

Prijavite se tukaj

OBVESTILO: začetek ob 18.30 uri

Vljudno vabljeni!