Spoštovane članice in člani,


kot vsako leto nas čaka "uradni" društveni dogodek - redni zbor članov Fotografskega društva TOTIFOTO. Le-ta se sklicuje v skladu s 17. členom statuta društva in bo v prostorih doma krajanov v Bresternici, v četrtek 1.3.2018 z začetkom ob 18. uri.

Po opravljenih obveznostih rednega zbora članov, vas vse skupaj čaka presenečenje, zato svojega fotoaparata in bliskavice nikar ne pozabite doma. 

Dnevni red občnega zbora:

- dobrodošlica in pozdrav
- potrditev dnevnega reda
- izvolitev delovnega predsedstva
- izvolitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika
- ugotovitev sklepčnosti
- finančno poročilo 2017 
- poročilo nadzornega odbora za leto 2017
- poročilo dela 2017
- plan dela za 2018
- članarina 2018
- razno


Vljudno vabljeni!

Prijavite se TUKAJ!

Prosili bi, da če ima kdo kakšen predlog, ki bi ga uvrstil na dnevni red in ne spada pod točko razno, da ga čim prej sporoči (ali tukaj na forumu, po ali po e-pošti).